Directie

Janneke werkt sinds 1997 in het basisonderwijs, en werkte drie jaar op een Montessorischool in Amsterdam en een jaar in het Speciaal Basisonderwijs in Haarlem. Zij is gespecialiseerd in Montessori basisonderwijs en management in het primair onderwijs. Zij woont sinds 2000 in Spanje en is sinds 2004 werkzaam op de Nederlandstalige School.

Elke dag is anders, ik kan veel creativiteit in mijn beroep kwijt. Ik vind het een voorrecht om de kinderen gedurende de hele basisschooltijd te kunnen volgen in hun ontwikkeling en ze te bieden wat ze nodig hebben voor de volgende ontwikkelingsstap. Ook het sociale aspect vind ik mooi: de omgang met de kinderen, de ouders en de collega’s en om met elkaar de school neer te zetten.”

Leerkrachten

Nathalie werkt sinds 2008 op onze school en woont sinds 2005 in Madrid. Zij studeerde pedagogiek en werkte in Nederland o.a. in de Kinderopvang. Zij is gespecialiseerd in kinderen van 3 tot 5 jaar en voor deze leeftijdscategorie heeft zij veel praktische tips en ideeën die je als ouder thuis toe kunt passen. Daarnaast is zij ervaringsdeskundige in de taalontwikkeling van kinderen in een meertalige omgeving. Naast groepsleerkracht van de allerkleinsten is zij ook vertrouwenspersoon op school.

Het leukste aan lesgeven aan de jongste kinderen is het observeren en stimuleren van de ontwikkeling. Dit doe ik door tijdens het vrije spel met ze op de grond te zitten, op hun niveau grappen te maken en ze te helpen groeien en bloeien. De heerlijke knuffels en onvoorwaardelijke liefde die zij teruggeven zijn een prachtig cadeau. Het liefste werk ik met kinderen van deze leeftijd omdat zij nog zo onbevangen en eerlijk zijn. Zij hebben nog niet de sociale vaardigheden om zich anders voor te doen dan ze zijn: what you see is what you get.”

Gema, geboren Madrileense, werkt sinds 1999 op onze school en geeft Spaanse les aan de allerkleinsten. Gema is gespecialiseerd in Spaanse taalontwikkeling door middel van verhaaltjes.

“Wat ik het leukste vind aan mijn werk is dat kinderen aan de hand van spelletjes, verhaaltjes en filmpjes op een leuke en motiverende manier Spaans leren”

Alexander werkt sinds 2015 op onze school en woonde daarvoor in Nederland, waar hij 14 jaar in het basisonderwijs werkzaam was. Naast zijn functie als groepsleerkracht is Alexander ook ICT-er voor eerste hulp bij digitale problemen op school. Hij is gespecialiseerd in het bevorderen van zelfstandigheid, waarbij kinderen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen binnen afgebakende grenzen.

Eigenlijk is lesgeven een passie. Het leuke aan lesgeven is dat het elke dag anders is. Je zorgt ervoor dat de kinderen een basis voor de toekomst krijgen en je probeert de kinderen te inspireren. Je zorgt ervoor dat de kinderen sociaal vaardiger worden en zelfstandiger. Verder kan ik in het onderwijs veel creativiteit kwijt en heb ik veel vrijheid.”

Rosanne werk sinds 2010 in het basisonderwijs en werkt sinds 2018 op onze school. Zij is gespecialiseerd in Daltononderwijs en woont sinds 2011 in Madrid waar zij onder andere werkzaam is geweest in het Spaanse basisonderwijs en als leerkracht bij de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur (NTC Madrid) .

Als leerkracht heb je iedere dag opnieuw de mogelijkheid kinderen kennis mee te geven op zoveel verschillende manieren. Als jouw leerlingen daar enthousiast en leergierig op reageren, weet je dat je les geslaagd is. Ik houd ervan om manieren te bedenken om droge lesstof op een praktische en leuke manier te brengen zodat het blijft hangen. 

Marloes werkt sinds 2001 in het basisonderwijs en is sinds 2005 werkzaam op de Nederlandstalige School. Zij vindt het belangrijk om nieuwe digitale leerinstrumenten te integreren en een goede balans te vinden met de analoge leermiddelen. Ook vindt zij het leuk om creatieve vakken te geven.

Wat ik leuk vind aan mijn werk? Een kunstles, een handvaardigheidles geven en dan zien hoe de kinderen hun fantasierijke kant naar voren laten komen. Vrolijke en enthousiaste kinderen die elke dag weer met een stralende lach op school komen. Elke dag is weer anders en als je kinderen ziet groeien in alle opzichten geeft dat een heel voldaan gevoel.

Ruth is geboren Madrileense, deed de Spaanse lerarenopleiding en werkt sinds 1998 in het onderwijs. Zij werkt sinds 2001 op onze school en geeft Spaanse taal, Rekenen (groep 8) en Aardrijkskunde en Geschiedenis van Spanje (groep 6-8). Daarnaast geeft ze Spaanse les aan kinderen die nog geen Spaans spreken. Zij is naast het geven van de Spaanse taal kundig in het doorgronden van haar leerlingen. Zij weet hoe ze ieder individueel kind kan prikkelen.

“Wat ik het leukst vind aan mijn vak is de omgang, het contact en het delen van de dagelijkse dingen met mijn leerlingen. Ik ben gek op het sociaal-emotionele aspect van kinderen en het stelt mij o.a.in staat mijn empathische capaciteiten verder te ontwikkelen. Ik probeer het beste uit mijn leerlingen te halen op een betrokken en positieve manier, waarbij ik rekening houd met het individuele ontwikkelproces. Ik vind het heerlijk om te zien hoe ze vooruitgang boeken en hoe ze obstakels overwinnen. Ook vind ik het leuk om lessen te geven waar ik al mijn energie en enthousiasme in stop die ik vervolgens ruimschoots terug krijg.”

John, beter bekend als Mister John, is Brits, opgegroeid in Argentinië en is dus tweetalig (Engels en Spaans). Hij geeft sinds 1993 les op onze school. Naast onderwijs aan kinderen geeft hij ook Engels aan volwassenen. Hij woont sinds 1990 in Madrid.

“Wat ik interessant vind aan het lesgeven in een tweede, en in het geval van de leerlingen van deze school derde taal, zijn de cognitieve, pedagogische en affectieve factoren die komen kijken bij het aanleren van een vreemde taal. Omdat ik veel tijd besteed aan het doceren van Engels aan volwassen, is het lesgeven aan kinderen een verfrissende afwisseling en een uitdaging.”

Ineke werkt sinds 2005 in het basisonderwijs. Zij woont sinds 2001 in Madrid en werkt sinds 2014 op onze school. Zij is gespecialiseerd in het achterhalen van leerbehoeften. Dit doet zijn op basis van analyse van gegevens, observaties en gesprekken met leerlingen. Zij begeleidt leerlingen individueel of in kleine groepjes met als doel ze optimaal van het onderwijs in de klas te laten profiteren. Ook werkt zij aan motivatie en het geloof in het eigen kunnen.

Ik geniet van het contact met de kinderen. Het is mooi om te zien hoe elk kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt, en om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Elk stapje vooruit geeft me veel voldoening.”

Ondersteuning

 Naschoolse Opvang

Alfredo - Begeleider Naschoolse Opvang